Verzuimbegeleiding op maat

Arbo Medisch Centrum biedt integrale verzuimbegeleiding en re-integratieondersteuning aan, vanaf de eerste ziektedag tot aan de WIA keuring. Eventueel kan ook na de WIA beoordeling, bij Eigen risicodragers voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) , de begeleiding worden voortgezet. De dienstverlening wordt op maat afgestemd: uw specifieke wensen en behoefte staan daarbij centraal.

Arbo Medisch Centrum werkt met een vast team van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige voor bedrijven en organisaties. De arbeidsdeskundige en bedrijfsarts van ondersteunen de leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts geeft concrete adviezen over de belastbaarheid van de verzuimende medewerker en herstelprognose. De arbeidsdeskundige vertaalt de belastbaarheid vervolgens naar mogelijkheden voor het verrichten van arbeid, en adviseert de leidinggevende over de wijze waarop re-integratie vormgegeven kan worden.

Onderdeel van de verzuimbegeleiding is ook de claimbeoordeling, namelijk het beoordelen van de claim van de werknemer op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Naast verzuimbegeleiding gericht op werkhervatting, zijn onze bedrijfsartsen sterk gefocust op het voorkomen van onnodig verzuim. De bedrijfsarts ziet toe op adequaat herstelgedrag van de verzuimende medewerker .
Onze bedrijfsartsen werken conform de geldende NVAB- en overige richtlijnen en de wet en regelgeving. Wij volgen hierin de Wet Verbetering Poortwachter en bewaken de termijnen. Zo geven wij aan wanneer u als werkgever bepaalde documenten moet opmaken, zoals bijvoorbeeld de eerstejaarsevaluatie.

De terugkoppeling van het spreekuurcontact vindt uiterlijk binnen 24 uur plaats door digitale verzending aan de werkgever. In de terugkoppeling leest u altijd wat actuele beperkingen zijn, en wat de belastbaarheid is van uw medewerker voor de eigen functie en voor aangepaste werkzaamheden (benutbare mogelijkheden).
Indien nodig kan in overleg een andere kerndeskundigen worden ingeschakeld. Het gaat dan om een arbeid en organisatiedeskundige (A&O deskundige) en/of een veiligheidskundige.

Op het gebied van lichamelijke of psychische problemen die meer aandacht nodig hebben, werken we samen met externe specialisten van re-integratiediensten (fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologen, ambulante specialistische tweedelijns Ggz, multidisciplinair werkende organisaties op het gebied van duurzame re-integratie).