Over Arbo Medisch Centrum

Arbo Medisch Centrum is een regionaal centrum dat is gevestigd in Nieuwegein. Onze professionals houden spreekuur in een ruim opgezette fysiotherapiepraktijk. Arbo Medisch Centrum werkt samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten en onze professionals kunnen tijdens een gesprek met de werknemer/ cliënt desgewenst de fysiotherapie in consult roepen.

Arbo Medisch Centrum hecht aan maatwerk en duidelijke afspraken. Hierbij staat de persoonlijke aandacht en een optimale service centraal. Door korte lijnen met de klant, een goede bereikbaarheid van onze professionals en het nakomen van afspraken binnen afgesproken termijnen willen wij ons onderscheiden.

Verzuimbegeleiding en arbeidsre-integratie

Wij geloven dat bevlogen werknemers met veel energie en inzet kunnen presteren. Bevlogenheid en betrokkenheid zijn, naast goede gezondheid, belangrijke basisvoorwaarden voor een optimale arbeidsperformance.
Werkgevers die grote waarde hechten aan gezondheid van haar medewerkers en een gezonde werkomgeving, en dit blijvend bevorderen door hiervoor voorwaarden te creëren , hebben een uitstekende uitgangspositie en een voorsprong op hun concurrenten.

Arbo Medisch Centrum ondersteunt u graag met onze specifieke expertise op enerzijds het terrein van arbeid en betrokkenheid, en anderzijds op het terrein van gezondheid en bevlogenheid.
Uitgangspunt hierbij is dat u de regie heeft over uw eigen medewerkers en een actief gezondheidsbeleid voert. Met een team van kerndeskundigen is Arbo Medisch Centrum actief op het raakvlak van mens, werk en gezondheid.

Sociaal-medische advisering
Arbo Medisch Centrum is specialist op het gebied van de WMO en de AWBZ. Onze professionals hebben stevige vakinhoudelijke expertise met jarenlange ervaring op het terrein van de sociale zekerheid.
Door het op de voet volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ en de WMO, zijn de artsen van Arbo Medisch Centrum, door hun werkervaring bij het CIZ (AWBZ) en de GGD (WMO) goed in staat gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van de WMO .

Keuringen

Arbo Medisch Centrum kan diverse keuringen verrichten. Het gaat met name om rijbewijskeuringen, chauffeurskeuringen en levensverzekering- of een hypotheekkeuringen.
De keuringen worden uitgevoerd door onze bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen zijn voor deze keuringen bij uitstek geschikt omdat zij veel beroepservaring hebben met chauffeurskeuringen voor het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer.