Onze doelstellingen

Arbo Medisch Centrum combineert korte doorlooptijden met kwaliteit. Ons doel is om opdrachtgevers en werknemers/ cliënten te ondersteunen met een goed onderbouwd advies waarmee wordt voldaan aan de vraagstelling en waarmee betrokken partijen hun voordeel mee kunnen doen.
Hierbij staat de persoonlijke aandacht en een optimale service centraal. Voor bedrijven zijn we partner in het zoeken naar oplossingen die passen binnen het managementproces en de strategische doelstellingen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van organisaties wordt verwacht dat ze goed omgaan met hun medewerkers en zorgdragen voor het milieu. Dat geldt ook voor ons. Arbo Medisch Centrum vindt het belangrijk om duurzaam en verantwoord te werken en ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een vanzelfsprekendheid. Zo worden de meeste spreekuren van onze professionals gehouden op locatie van de klant. Hierdoor hoeven werknemers en cliënten niet naar ons te komen. Dit levert een bijdrage in het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Onze dienstverleningen: