Chauffeurskeuringen

Chauffeurskeuringen
Chauffeurskeuring vrachtwagen
Chauffeurskeuring autobus
Chauffeurspas taxi (taxipaskeuring)


Chaffeurskeuringen

Deze keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen en geeft de medewerkers informatie en advies ter preventie van mogelijke risico's. Daarnaast wordt ook de geschiktheid voor het uitoefenen van een chauffeursfunctie beoordeeld. Deze chauffeurskeuringen zijn wettelijk niet verplicht, maar zijn vastgelegd in de CAO Beroepsgoederenvervoer en de CAO Beroepspersonenvervoer. De chauffeurskeuring is geen rijbewijskeuring.

Keuringslocaties
 • Nieuwegein
 • Bosch en Duin
 • Bij u op locatie

Prijzen Arbo Medisch Centrum
 • Chauffeurskeuring vrachtwagen: € 75,00
 • Chauffeurskeuring autobus B(E): € 75,00
 • Chauffeurskeuring taxi (taxipas): € 60,00
Keuringen binnen 48 uur mogelijk.

Combikeuring

Chauffeurs moeten periodiek gekeurd worden.
 • eens per 5 jaar een preventief medisch onderzoek (PMO)
 • eens per 5 jaar een rijbewijskeuring (per 2013 zal een nieuwe geldigheidstermijn ingaan van het groot rijbewijs. Houders van rijbewijs C en D zullen dan elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan).

De combikeuring is een combinatie van het PMO voor chauffeurs en de rijbewijskeuring. Sinds 1 januari 2007 vervangt de combikeuring deze twee losse keuringen geleidelijk. Het doel van de combikeuring is om te bepalen of een werknemer nog steeds gezond is om zijn werk te doen. En of er situaties in het werk aangepast moeten worden vanwege gezondheid- of veiligheidsrisico's.
Verder is de keuring bedoeld om te bepalen of een werknemer veilig een voertuig kan besturen.

Het combineren van een rijbewijskeuring en functiegerichte keuring (PMO) scheelt tijd en is kostenbesparend. Arbo Medisch Centrum kan deze combikeuringen verrichten. Als u de keuringen laat samenvallen in een combikeuring betaalt u voor beide keuringen samen € 80,00.
De combikeuring vindt plaats wanneer het rijbewijs van uw medewerker vervalt.

Bedrijven kunnen bij Gezond Transport per medewerker een eenmalige vergoeding van € 50,00 aan te vragen voor de combikeuring. Na de combikeuring kunt u een declaratie indienen bij Gezond Transport met als bijlage een kopie van de keuringsfactuur plus een kopie van de gezondheidskundige verklaring. Gezond Transport keert de vergoeding uit namens de SOOB
Coa partijen zijn overeen gekomen dat het PMO 2,5 jaar te vervroegen of 2,5 jaar uit te stellen zo dat deze samenvalt met de rijbewijskeuring. De PMO is dan minimaal 2,5 jaar geldig en maximaal 7,5 jaar.


Chauffeurskeuring vrachtwagen

Deze keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen en geeft de medewerkers informatie en advies ter preventie van mogelijke risico's. Daarnaast wordt ook de geschiktheid voor het uitoefenen van een chauffeursfunctie beoordeeld.

Deze chauffeurskeuringen zijn wettelijk niet verplicht, maar zijn vastgelegd in de CAO Beroepsgoederenvervoer en de CAO Beroepspersonenvervoer. De chauffeurskeuring is geen rijbewijskeuring.

Tijdens de keuring wordt gekeken of iemand aan de normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De arts beoordeelt de algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom.

Frequentie van keuren:
 • 1x per 5 jaar
 • leeftijdscategorie 50-59 jaar: 1x per 3 jaar
 • leeftijdscategorie vanaf 59 jaar: 1x per jaar

Inhoud
 • Beoordeling van de vooraf ingevulde vragenlijst
 • Gesprek met de bedrijfsarts
 • Bespreking voorgeschiedenis aan de hand van vragenlijst.
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk.
 • Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden)
 • Gehoor onderzoek
 • Urine onderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker)
 • Lichamelijk onderzoek (coördinatie, evenwicht)
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker
Bij goedkeuring wordt een chauffeurspas uitgereikt.

Keuringslocaties
 • Nieuwegein
 • Bosch en Duin
 • Bij u op locatie

Prijzen Arbo Medisch Centrum
Een vrachtwagenchauffeurkeuring kost € 75,00.

Keuringen binnen 48 uur mogelijk.

Een periodieke keuring voor chauffeurs in het goederen- en personenvervoer kan ook gecombineerd worden met de rijbewijskeuring (zie combikeuring) hyperlink


Chauffeurskeuring autobus

Arbo Medisch Centrum is aangesloten bij Medibus

Doelgroep
Deze keuring is voor alle buschauffeurs met een D (E) rijbewijs die vallen onder de CAO Besloten busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs.
Deze chauffeurs moeten een wettelijk verplichte Medibus geneeskundige verklaring hebben.
Na de keuring krijgt u een Medibuspas. Die is vijf jaar geldig. Daarna wordt u opnieuw gekeurd.

Buschauffeurs die niet vallen onder de CAO-besloten busvervoer (lijnbuschauffeurs), moeten ook gekeurd worden. Zij krijgen van ons een gezondheidsverklaring

Frequentie
Chauffeurs van autobussen moeten eens per 5 jaar worden gekeurd.
Zij dienen in het bezit te zijn van een geneeskundige verklaring. Uit de verklaring moet blijken dat hij/zij geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen heeft welke hem/haar zouden kunnen beletten een bus naar behoren te besturen. De chauffeur dient te beschikken over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen.

Inhoud keuring
 • Laboratoriumonderzoek: urineonderzoek
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Functieonderzoek: oog- en gehoorfunctie
 • Bezoek van de medewerker of sollicitant aan de arts
 • Bespreking voorgeschiedenis aan de hand van vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker.

Keuringslocaties
 • Nieuwegein
 • Bosch en Duin
 • Bij u op locatie


Prijzen Arbo Medisch Centrum

Een vrachtwagenchauffeurkeuring kost € 75,00.

Keuringen binnen 48 uur mogelijk.

Een periodieke keuring voor chauffeurs in het goederen- en personenvervoer kan ook gecombineerd worden met de rijbewijskeuring (zie combikeuring) hyperlink


Chauffeurspas taxi (taxipaskeuring)

Doelgroep
Kiwa Register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de chauffeurspassen uit. Om een pas te kunnen aanvragen of verlengen, hebt u een aanvraagformulier nodig. Deze kunt u bestellen via telefoonnummer 070-4144888 of het contactformulier op de website van Kiwa Register (klik hier).
Bij het aanvraagformulier hoort een vragenlijst en geneeskundige verklaring. De vragenlijst vult u in en neemt deze samen met de geneeskundige verklaring mee naar de medische keuring.

Frequentie
Taxichauffeurs moeten eens per 3 jaar worden gekeurd.

Inhoud keuring
 • Laboratoriumonderzoek: urineonderzoek
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Functieonderzoek: oog- en gehoorfunctie
 • Bezoek van de medewerker of sollicitant aan de arts
 • Bespreking voorgeschiedenis aan de hand van vragenlijst
 • Lichamelijk onderzoek
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker.

Keuringslocaties
 • Nieuwegein
 • Bosch en Duin
 • Bij u op locatie

Prijzen Arbo Medisch Centrum
Een chauffeurskeuring taxipas kost € 60,00.

Keuringen binnen 48 uur mogelijk.