Arbo Medisch Centrum

Arbo Medisch Centrum is een bloeiende en onafhankelijk dienstverlener op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, medische keuringen en sociaal-medische advisering voor gemeenten.

Bij de uitvoering van onze opdrachten staan kernbegrippen maatwerk en “ afspraak is afspraak “ centraal. Vertrekpunt van de dienstverlening is altijd de specifieke behoefte van de opdrachtgever.
Wij spreken van tevoren af wanneer we wat en binnen welke doorlooptijden gaan doen en doen bij de uitvoering van de opdracht wat we hebben afgesproken.
Persoonlijke contacten met de opdrachtgever vinden we een belangrijke voorwaarde voor optimale samenwerking.

Onze medische professionals zijn geregistreerde bedrijfsartsen en indicerende artsen.
De bedrijfsartsen zijn medisch specialist en adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Naast gespecialiseerde kennis op het gebied van verzuim en re-integratie, zijn zij bovendien bedrijfskundig opgeleid en goed op de hoogte van de steeds veranderende wet- en regelgeving op het gebied van arbo en WIA.
De indicerende artsen zijn lid van de vereniging van indicerende artsen (VIA) en hebben stevige vakinhoudelijke expertise en jarenlange ervaring op het gebied van de sociaal-medische advisering aan gemeentelijke overheden en het CIZ.

Arbo Medisch Centrum werkt nauw samen met aanbieders op het gebied van monodisciplinaire behandelingen zoals een praktijk voor fysiotherapie en een praktijk voor Therapie en Coaching (ambulante specialistische tweedelijns GGz en eerstelijns psychologische hulp). Hierdoor kennen wij nagenoeg geen wachttijden.
Arbo Medisch Centrum werkt ook samen met andere partners op het gebied van multidisciplinaire behandelingen en met medisch specialisten.